GUIA DE PREVENCIÓ, INFORMACIÓ I ACTIVITATS PEL  CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Seguiu les indicacions i recomanacions per a ciutadania, professionals i residències de CatSalut.

A les xarxes socials de la Fundació cada dia pengem idees i activitats. Us convidem a seguir-nos a Instagram, Facebook, twitter i linkedin i compartir fotografies, vídeos, etc, d’activitats que feu a casa, amb les etiquetes #joemquedoacasa #totanirabe @Fundalis

Podeu consultar també la informació actualitzada de dincat, xerrades online per a famílies i professionals, campanya de donació de material sanitari, etc.

Seguint atentament la situació provocada pel COVID19 (coronavirus) i les directrius de diferents administracions, establim un pla d’actuacions i recomanacions amb l’objectiu de minimitzar els riscos de contagi i prevenir la seva propagació. Aquestes actuacions són vàlides tant en el nostre horari laboral com personal, i van dirigides a protegir les persones usuàries, equip humà i famílies, per la qual cosa afecten a tots els serveis i instal·lacions a la nostra entitat.

Recomanacions generals:

  • En cas de símptomes respiratoris, gripals o febre, o possibilitat d’estar afectat per aquesta malaltia, abstenir-se d’anar al servei o lloc de treball i trucar al 061 (Sanitat Respon). En cas de febre no es podrà tornar al centre els següents 14 dies, excepte amb certificat mèdic que descarti infecció per coronavirus.
  • Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó; evitar tocar-nos ulls, boca i nas. També es disposa de dosificadors desinfectants per tal que totes les persones puguin desinfectar-se les mans.
  • Evitar salutacions personals amb contacte físic (donar mans, petons).
  • Informar al/la responsable en cas de possible contacte amb persones diagnosticades o confinades a causa de la malaltia o viatge a zones de risc.
  • Netejar el material compartit després de cada ús (teclats, telèfons, aules o eines). El servei de neteja proveirà de desinfectants i material de neteja convenient i intensificarà la neteja i desinfecció de punts de contacte i superfícies.

Resum pla d’actuació de l’entitat:

  • Activitats en grups reduïts.
  • Evitar reunions presencials i descartar les de més de 10 persones. Fer servir mitjans telemàtics (telèfon, Skype) sempre que sigui possible.
  • Posposar les visites externes (proveïdors, famílies) o atendre-les via telefònica o telemàtica.
  • Fer telefònic el servei d’intermediació laboral, evitant l’atenció presencial.
  • Intentar fer activitats en grups petits, minimitzant els intercanvis.

L’entitat manté un dispositiu de seguiment de la situació, que pot fer modificar les actuals mesures en funció del que dictaminin les administracions competents.

Més informació: