Av. Palfuriana, 104 Coma-Ruga

677 42 86 25 / 607 37 90 50

info@diver.cat

Diver Parc Lúdic et dona tot el necessari per que gaudeixis d’una activitat emocionant d’una manera altament segura.

Els nostres monitors et proporcionen i et posen l’equip obligatori i necessari per a poder realitzar la teva aventura, l’E.P.I. (equip de protecció individual), que està format per:

 • 1 talabard de seguretat especialment dissenyat per Parc Aventura®.
 • 1 mosquetó fixe per ús amb sistema de linia continua i 1mosquetó automàtic de seguretat i un mosquetó fixe units al talabard per l’anell ventrall amb una doble baga de seguretat amb dissipador.
 • 1 sistema de mosquetó-politja doble per cable d’acer unida al talabard amb una cinta plana de seguretat.
 • Un cop equipat, els nostres monitors t’expliquen a l’àrea de briefing o d’iniciació, les normes bàsiques de seguretat per a que puguis progressar de manera segura per les plataformes i els jocs. Ja estàs preparat per començar l’aventura!

La construcció de tots els nostres parcs ha sigut realitzada d’acord a la normativa francesa AFNER XP552-902-1 (única normativa existent a Europa especifica per aquest tipus de parc), i de la mateixa manera la gestió i explotació es realitza sota als paràmetres de la norma AFNOR XP552-902-2.

L’empresa independent ECA CERT, Certificación, S.A. audita i certifica la seguretat i qualitat de tots els nostres parcs.

Normativa

Recorregut Blau 1

A partir de 7 anys i més de 120cm, els menors han d’estar sota vigilància dels pares o qui tingui autoritzada aquesta potestat.

Consignes de seguretat

 • L’ usuari ha d’ anar sempre lligat al cable de vida per dos mosquetons.
 • Quan estigui en un arbre i hagi de passar els mosquetons, s’ha de fer primer amb un i després amb I’ altre i sempre sobre el cable marcat en vermell.
 • Abans de pujar una escala cal estirar la corda perquè baixi el mosquetó vermell i lligar-se amb els dos mosquetons. Quan s’ arriba a la plataforma s’ ha de passar un mosquetó primer al cable vermell i després l’altre.
 • Quan s’ estigui en una xarxa es passa un mosquetó vermell al cable vermell i des pres I’altre , si cal es treu la politja i s’arriba a la plataforma 0 al terra sempre lligat al cable vermell.
 • Quan es veu el cable marcat en blau i vermell s’ha de col·locar la politja en el cable i els dos mosquetons vermells darrera de la politja (blau).
 • El cabell llarg s’ ha de portar recollit.

Normes obligatòries

 • Nomes pot haver una persona per joc de forma simultània i dues persones per plataforma.
 • Esta prohibit saltar sobre els jocs o plataformes.
 • Abans de sortir d’una tirolina comprovar que I’altre extrem estigui lliure.
 • La direcció es reserva el dret a autoritzar ales persones a evolucionar sobre el recorregut “vermell” segons la seva evolució sobre el recorregut “blau”.
 • La direcció es reserva el dret a tancar el parc a causa de condicions meteorològiques adverses (tempesta, pluja).
 • El personal s’ identifica per la seva roba i donarà informació a qualsevol usuari que ho necessiti.
 • Les seves instruccions hauran de seguir-se obligatòriament.
 • Tota persona que no respecti les consignes de seguretat donades pel personal podrà ser exclosa
 • Esta prohibit fumar i beure dintre de les instal.lacions.

Recorregut Blau 2

A partir de 7 anys i més de 120cm, els menors han d’estar sota vigilància dels pares o qui tingui autoritzada aquesta potestat.

Consignes de seguretat

 • L’usuari ha d’anar sempre IIigat al cable de vida per dos mosquetons.
 • Quan estigui en un arbre i hagi de passar els mosquetons, s’ha de fer primer amb un i després amb I’ altre i sempre sobre el cable marcat en vermell.
 • Abans de pujar una escala cal estirar la corda perquè baixi el mosquetó vermell i IIigar-se amb els dos mosquetons. Quan s’arriba a la plataforma s’ha de passar un mosquetó primer al cable vermell i desprès l’altre.
 • Quan s’ estigui en una xarxa es passa un mosquetó vermell al cable vermell i desprès I’altre , si cal es treu la politja i s’arriba a la plataforma o al terra sempre lligat al cable vermell.
 • Quan es veu el cable marcat en blau i vermell s’ ha de col·locar la politja en el cable i els dos mosquetons vermells darrera de la politja (blau).
 • El cabell llarg s’ ha de portar recullit.

Normes obligatòries

 • Nomes pot haver una persona per joc de forma simultània i dues persones per plataforma.
 • Esta prohibit saltar sobre els jocs o plataformes.
 • Abans de sortir d’una tirolina comprovar que l’altre extrem esta lliure.
 • La direcció es reserva el dret a autoritzar ales persones a evolucionar sobre el recorregut “vermell” segons la seva evolució sobre el recorregut “blau”.
 • La direcció es reserva el dret a tancar el parc a causa de condicions meteorològiques adverses (tempesta, pluja).
 • El personal s’ identifica per la seva roba i donarà informació a qualsevol usuari que ho necessiti.
 • Les seves instruccions hauran de seguir – se obligatòriament.
 • Tota persona que no respecti les consignes de seguretat donades pel personal podrà ser exclosa
 • Esta prohibit fumar i beure dintre de les instal·lacions.

Recorregut Vermell

12 Jocs variats per a tots els aventures, alguns dificils. A partir de 10 anys i més de 145 cm, els menors han d’estar sota vigilància dels pares o qui tingui autoritzada aquesta potestat.

Consignes de seguretat

 • L’usuari ha d’anar sempre lligat al cable de vida per dos mosquetons.
 • Quan estigui en un arbre i hagi de passar els mosquetons, s’ha de fer primer amb un i desprès amb l’ altre i sempre sobre el cable marcat en vermell.
 • Abans de pujar una escala cal estirar la corda perquè baixi el mosquetó vermell i lligar-se amb els dos mosquetons . Quan s’ arriba a la plataforma s’ ha de passar un mosquetó primer al cable vermell i desprès l’ altre.
 • Quan s’ estigui en una xarxa es passa un mosquetó vermell al cable vermell i desprès L’altre , si cal es treu la politja i s’arriba a la plataforma o al terra sempre lligat al cable vermell.
 • Quan es veu el cable marcat en blau i vermell s’ha de col·locar la politja en el cable i els dos mosquetons vermells darrera de la politja (blau).
 • El cabell llarg s’ha de portar recollit.

Normes obligatòries

 • Nomes pot haver una persona per joc de forma simultània i dues persones per plataforma.
 • Esta prohibit saltar sobre els jocs o plataformes.
 • Abans de sortir d’ una tirolina comprovar que l’ altre extrem esta lliure.
 • La direcció es reserva el dret a autoritzar a les persones a evolucionar sobre el recorregut “vermell” segons la seva evolució sobre el recorregut “blau”.
 • La direcció es reserva el dret a tancar el parc a causa de condicions meteorològiques adverses (tempesta, pluja).
 • El personal s’ identifica per la seva roba i donarà informació a qualsevol usuari que ho necessiti.
 • Les seves instruccions hauran de seguir-se obligatòriament.
 • Tota persona que no respecti les consignes de seguretat donades pel personal podrà ser exclosa
 • Esta prohibit fumar i beure dintre de les installlacions.

Recorregut Infantil (verd)

12 Jocs variats per aventures intrèpids. A partir de 3 anys i fins 130cm, sota vigilància dels pares 0 qui tingui autoritzada aquesta potestat.

Consignes de seguretat

 • Els nens han d’ anar sempre lligats al cable marc at en vermell (línia de vida) per dos mosquetons .
 • Els acompanyants es responsabilitzen del canvi de mosquetó (quan s ‘estigui en un arbre i s’hagin de passar els mosquetons, caldrà fer-ho primer amb un i desprès amb l’altre, i sempre sobre el cable marcat en vermell).
 • A les tirolines posem els dos mosquetons a l’ anella vermella i mai donarem una empenta al nen.
 • A la xarxa de la tirolina final el nen ha d’escalar per la xarxa i aleshores es podrà treure els mosquetons.

Normes obligatòries

 • Nomes pot haver un nen per joc de forma simultània i dos nens per plataforma.
 • No es permès als mes alts de 1, 30cm pujar ales plataformes.
 • No es permès baixar ni pujar a meitat del recorregut.
 • La direcció es reserva el dret a tancar el parc a causa de condicions meteorològiques adverses (tempesta, pluja).
 • El personal s’ identifica per la seva roba i donarà informació a qualsevol usuari que ho necessiti.
 • Les seves instruccions hauran de seguir- se obligatòriament.
 • Tota persona que no respecti les consignes de seguretat donades pel personal podrà ser exclosa
 • Esta prohibit fumar i beure dintre de les instal·lacions.