Pràctiques del curs de manipulat d’eines i subconjunts a Pedial

El Gerard acaba de finalitzar les seves pràctiques a l’empresa Pedial, a l’Arboç (Baix Penedès), dins el marc del curs de manipulats d’eines i subconjunts que la Fundació Santa Teresa ha organitzat amb el suport del programa FOAP de la Generalitat de Catalunya.

El FOAP (Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries), ofereix formacions a les persones treballadores en situació d’atur i demandants d’ocupació, d’acord amb el potencial de cada persona i adaptada a les necessitats del mercat laboral. L’objectiu és, a través d’una formació personalitzada subvencionada, afavorir la qualificació i la promoció de les persones treballadores, així com la productivitat i la competitivitat de les empreses.

En Gerard ha pogut consolidar el seu aprenentatge a l’empresa Pedial, que des de l’any 1987 es dedica al subministrament de productes alimentaris per a col·lectivitats, com l’hostaleria i restauració, escoles, presons, etc.

José Jaén, Director de Logística de Pedial, ens comenta que l’empresa té un fort compromís per la qualitat, el servei i el treball en equip, per innovar i adaptar l’activitat a les necessitats dels clients i aportar solucions en la gestió de les seves compres. Per a això és essencial el servei als clients, basat en una tecnologia de gestió logística específica per a la que el Gerard, com qualsevol persona que s’incorpora a Pedial, ha rebut formació i que ha pogut posar en pràctica.

“En Pedial formamos regularmente con nuestra tecnología y procedimientos logísticos a estudiantes y trabajadores de ETT’s con las que trabajamos. El objetivo es colaborar en su formación, pero también conocer posibles perfiles que puedan incorporarse de forma fija o temporal”.

Como complemento a la formación del curso de manipulado de herramientas y subconjuntos, Gerard ha tenido la oportunidad de formarse en el sistema de gestión de almacén por radiofrecuencia de Pedial. Un supervisor estuvo con él evaluando su formación y la ejecución de su trabajo. “Las tareas se supervisan mucho. Si se detectan fallos se refuerza la formación y, a medida que mejora el rendimiento, se deja más autonomía”.

La valoración de las prácticas es muy positiva. “Es importante la actitud, el trato, la puntualidad y el trabajo en equipo”.