Millora de torrents i rases entre Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys

El Centre Especial de Treball de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, amb el suport de Fundació Bancària “La Caixa” i la Diputació de Tarragona, mitjançant subvenció per a l’execució d’actuacions d’inserció sociolaboral de persones discapacitades i amb risc d’exclusió social, ha finalitzat el projecte de millora dels torrents i rases situades entre els pobles de Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys.

En un entorn bàsicament agrícola de secà de la plana penedesenca, els cursos fluvials que la travessen, tot i ser de règim temporal i de dimensions reduïdes, són d’un gran interès ecològic i paisatgístic, en servir de refugi per moltes espècies animals i vegetals, fet que incrementa la biodiversitat del conjunt i enriqueix i diversifica el paisatge. Així mateix, juguen un paper important com a connectors ecològics per a moltes espècies.
Tot i això, pateixen nombrosos impactes que mica en mica els van deteriorant, com ara els abocaments de residus diversos: restes agrícoles, runes, residus municipals…; l’eliminació o pertorbació de la vegetació amb cremes o tales d’exemplars arboris i arbustius; i l’aparició d’espècies exòtiques invasores que progressivament ocupen l’espai de la vegetació autòctona pròpia d’aquests ambients.

El projecte de millora de la Fundació Santa Teresa ha afavorit el creixement de les espècies més característiques d’aquestes zones i la fauna associada, com ara les alzines carrasca (Quercus ilex rotundifolia), els oms (Ulmus minor), els roures (Quercus cerrioides), el margalló (Chamaerops humilis) i sobretot l’aloc (Vitex agnus castus). Paral·lelament la proposta ha contemplat una actuació de desbrossament, aclarida, i neteja preventiva per tal de millorar la capacitat hidràulica d’aquesta xarxa de torrents i rases i la recuperació de senders que comuniquen i visiten diversos punts d’interès de les rieres.

L’objectiu principal d’aquestes actuacions ha estat la conservació i preservació dels hàbitats naturals i de les especies d’interès de l’entorn d’aquesta xarxa de torrents, rases i riera, així com garantir la funcionalitat hidràulica i afavorir els seus accessos, amb la finalitat de garantir el bon funcionament dels seus ecosistemes, tot assegurant una repercussió positiva vers al benestar i la salut humana. També s’han realitzat tasques de prevenció d’incendis tot netejant hàbitats forestals, matollars i indrets que poden ser freqüentats per persones i on la presència de vegetació poden suposar un elevat risc de generació i propagació d’incendi.

Amb totes les actuacions s’ha assegurat una repercussió positiva al benestar i la salut humana, tot millorant l’accessibilitat a la ciutadania per poder-hi realitzar activitats saludables com el passeig, el senderisme, i la contemplació d’espais naturals de d’un gran interès ecològic, paisatgístic i amb una important diversitat d’espècies pròpies de la zona.

L’equip de treball ha estat format per un professional expert en tasques forestals i lleres i quatre persones amb discapacitat i/o trastorn mental (o altres factors d’exclusió), que han rebut les nocions i hàbits de treball dins de l’entorn del Sistema de Gestió Integrat de la Fundació, dirigint el seu perfil laboral cap a l’operari forestal.
Tot aquest procés ha estat dirigit per l’equip de responsables i tècnics del Centre Especial de Treball de la Fundació Santa Teresa, fent el seguiment del desenvolupament del projecte i l’acompliment de tots els seus objectius, tant en la vessant d’evolució laboral en la formació i millora de l’ocupabilitat de les persones, com també l’evolució dels rendiments i la qualitat de la feina executada.