Fruits al curs “Operari/ària de vivers i jardins”

12 joves participen al curs anual d’Operari/ària de vivers i jardins de la Fundació Santa Teresa. La formació capacita persones amb discapacitat  en habilitats professionals com el treball en equip i la comunicació interpersonal, així com en coneixements tècnics per desenvolupar i executar la producció de les diferents espècies i varietats de plantes de viver, optimitzar els processos de fertilització, preparació i desinfecció de la terra, preparació de substrats, reproducció, reg i fertirrigació, i condicionament de plantes, amb continguts teoricopràctics adaptats a les capacitats cognitives de les persones participants.

A nivell professional, les persones participants aprenen a desenvolupar les tasques que es requereixen en un lloc d’operari de vivers i jardins, com ara preparació de sòls i substrats, prendre mostres de terra i subsòl i realitzar els mesuraments pertinents i identificar les carències nutricionals; identificar diferents tipus d’adobs, aplicar adobs per diferents mètodes, elaborar compost amb restes vegetals de jardí; utilitzar diferents sistemes de reg (aspersió, degoteig o superfície) i realitzar les tasques de conservació i manteniment bàsic dels equips de reg; identificar la simptomatologia de les alteracions fisiològiques i herbes dolentes, aplicar els mètodes adequats per eradicar-los, combatre les plagues; desenvolupar tasques auxiliars en el muntatge d’un viver, construcció d’instal·lacions, plantar arbres, arbustos i altres plantes ornamentals, sembra de gespes, poda de formació, manteniment i renovació, de l’estructura vegetativa; o realitzar les tasques de manteniment de gespes mitjançant la segada i les atencions necessàries.

Es combina la presència a l’aula amb una metodologia vivencial i la utilització de maquinària específica, amb un aprenentatge el més dinàmic i participatiu possible, potenciant l’experimentació i l’exercici pràctic de cada alumne. Una bona part de la formació es desenvolupa en un entorn real de treball per, de manera combinada i dual, per aplicar a la pràctica l’aprés a la teoria.

El curs està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya a l’empar de la RESOLUCIÓ TSF/1399/2019, de 3 de maig, per a la realització de accions de formació en àrees prioritàries dirigides prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC-FOAP) (ref. BDNS 456187).

Programa: 393-Formació Oferta en Àrees Prioritàries 2019
Convocatòria: 443-FOAP 2019 – Formació d’oferta en àrees prioritàries
Referència: 19/FOAP/443/0160555/003
Nom: [AGAO53DCP-7] Operari/ària de vivers i jardins