El supermercat Stalv1a col·labora amb la Fundació Santa Teresa

Un grup de SOI-SPL visita les instal·lacions d’aquest establiment com una manera d’ajudar i complementar el seu programa de formació

El supermercat Stalv1a del Vendrell ha acollit un grup de nois i noies del Servei d’Orientació i d’Inserció i del Servei Prelaboral de la Fundació Santa Teresa amb l’objectiu que coneguin les diferents tasques que cal fer en una superfície comercial i això els guiï i els ajudi en la seva formació i preparació per accedir al mercat laboral.

La visita, que ha tingut una durada d’una hora aproximadament, ha servit per conèixer els diferents rols professionals dins la botiga com la de direcció, un lloc de responsabilitat que ha de coordinar les diferents comandes del centre. També el responsable de magatzem, que ha de dur el control dels estocs i reposició de productes o el de caixa, que s’ocupa del sistema de pagament.

Aquesta sortida formativa ha ajudat, al grup SOI-SPL, a aprendre la metodologia de treball, a conèixer i a relacionar-se amb els diferents treballadors i clients i a fer-se una idea de les característiques del sector, per ajudar-los en la seva orientació professional. La visita també ha servit per treballar valors com la responsabilitat, el treball en equip o tots aquells hàbits propis del món laboral: la puntualitat, la imatge personal, etc.

La Fundació Santa Teresa del Vendrell té com a missió aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de les persones grans i la de les seves famílies, millorant la seva autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-los els suports que cadascú necessita per tal que disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans, i la seva plena integració social i laboral.