L‘EI, Empresa d’Inserció de les comarques de Tarragona, neix el 2018 amb el principal objectiu de donar resposta a la necessitat de col·lectius vulnerables sociolaboralment i amb necessitats de suport en els processos de formació i inserció.

Les entitats fundadores, referents del treball social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental de l’Alt Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès, desprès d’un procés de reflexió i diagnòstic sociolaboral dels territoris en els que treballen, van identificar la necessitat d’ampliar l’abast de les seves actuacions a col·lectius més vulnerables sociolaboralment i amb necessitats de processos de formació i inserció sociolaboral acompanyats.

Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc d’exclusió laboral del nostre entorn, mitjançant processos d’acompanyament sociolaboral, formació i feina que els apoderin i promoguin la seva inserció laboral en el mercat de treball.

Valors

 • Apoderament social i ocupacional dels participants
 • Acompanyament centrat en la persona
 • Arrelament al territori i el treball en xarxa
 • Sinergies i col·laboració amb les entitats fundadores
 • Equilibri entre impacte sociolaboral i la qualitat dels serveis que oferim

Objectius

 • Esdevenir l’empresa d’inserció referent a les comarques del Tarragonès, Alt Camp i Baix Penedès, gestionant serveis i projectes ocupacionals que permetin oferir oportunitats de feina i formació a persones en atur i en situació d’exclusió laboral del nostre entorn, en sinergia i col·laboració amb les entitats fundadores i els agents socials, econòmics i públics.
 • Gestionar serveis comercials propis o en col·laboració que permetin generar llocs de treball d’inserció per a persones en atur i exclusió laboral
 • Promoure i generar projectes formatius, ocupacionals i d’inserció laboral a mida per les administracions locals i comarcals, en aliança amb el sector empresarial i en benefici mutu

Beneficiaris

L’EI adreça les seves activitats a persones en situació o greu risc d’exclusió laboral, acompanyades pels serveis socials públics referents i amb ganes, disponibilitat i suficient capacitat per encetar un proses personal d’apoderament personal, ocupacional i laboral:

 • Persones receptores de la renda garantida de ciutadania
 • Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que acreditin la seva situació de risc d’exclusió social i que tinguin possibilitats reals d’inserció en el món laboral.
 • Joves en risc d’exclusió
 • Persones que hagin superat les fases de desintoxicació amb capacitat d’encetar un procés d’inserció.
 • Persones provinents de tutela judicial
 • Persones derivades per serveis socials, en situació de risc d’exclusió
 • Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys

Serveis i Projectes
L’Empresa d’Inserció desenvolupa serveis i projectes que permeten generar llocs de treball d’inserció pels seus beneficiaris:

 • Neteja i manteniment bàsic
 • Jardineria i neteja d’espais verds
 • Consergeria i accessos
 • Magatzem i logística
 • Manipulats
 • Comerç i restauració
 • Projectes municipals i intermunicipals: suport brigada, licitacions amb valor social, projectes de formació i feina en benefici de la comunitat, etc.