Programa SIOAS 2017-18

Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental

El programa TSFO18/18/00033 va adreçat a persones amb trastorn de salut mental i demandants d’ocupació no ocupades, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, i també a persones treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o que requereixin aplicar la metodologia de treball amb suport.

L’objectiu general és millorar el grau d’ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant de les exigències d’accés al mercat laboral, tenint en compte les seves necessitats i característiques personals.

Inclou actuacions de tutorització, formació i adquisició d’experiència professional des del 1 de setembre de 2017 i fins al 29 de juny de 2018, i que es concreten en:

  1. Formació: 
  • Tècniques de recerca de feina i en competències transversals
  • Alfabetització informàtica, per adquirir un nivell funcional informàtica, així com en la cerca de feina on-line
  • Formació tècnico-professional – Auxiliar gestor/a de magatzem
  1. Pràctiques no laborals en empreses ordinàries o en empreses d’inserció.
  2. Tutorització i acompanyament a la inserció.
  3. Seguiment posterior a la inserció.
  4. Treball amb suport.

Totes aquestes actuacions estaran sempre adaptades a les necessitats de cada persona d’acord a un itinerari acordat des d’un inici amb ella mateixa, i en coordinació amb els professionals dels serveis de salut mental en els quals són atesos.

És un programa cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.