Preiscripció formació Escola de Turisme Baix Penedès

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades personals formaran part d'un fitxer sota la responsabilitat de la FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA que té com a finalitats tractar les dades personals dels nostres contactes, usuaris, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix la Fundació i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica). No hi ha previsió que les seves dades siguin cedides a tercers, amb l'excepció d'altres organitzacions col•laboradores o les assenyalades per la legislació vigent a requeriments de l'Administració pública competent. Per a més informació sobre la nostra Política de dades personals, pot accedir a aquí.
Vostè autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades personals per a les finalitats esmentades.

Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades personals, ara o en qualsevol moment en el futur, li demanem que ens ho comuniqui a la FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA a Av. Sta. Oliva 20 43700 El Vendrell
o ens remeti un correu electrònic a l'adreça següent: protecciodedades@fundalis.org

"]