La llar-residència Mar i cel millora les instal·lacions, amb el suport de la Fundació La Caixa

La Fundació la Caixa col·labora en el finançament d’un projecte de la Fundació Santa Teresa per millorar les instal·lacions de la llar-residència Mar i Cel del Vendrell, on resideixen 20 persones amb discapacitat intel·lectual. Les reformes milloraran les condicions d’habitatge de les persones residents, sobretot en els actuals temps de pandèmia, en que les persones passen més temps a la residència per evitar contagis.

Les persones amb discapacitat intel·lectual són un col·lectiu especialment vulnerable. Les llars-residències concentren persones de risc, i per tant es fa especialment recomanable mantenir-les com a grups bombolla, quan el risc de contagi continua essent molt elevat. Fins al passat 13 de març les persones residents de la llar es desplaçaven durant el dia al Centre Ocupacional de la Fundació per realitzar les activitats amb les que desenvolupar, mantenir i potenciar les seves capacitats individuals, fomentar la seva autonomia personal i social i millorar la seva integració a la comunitat. L’anterior i present situació general pandèmica ha suposat la necessitat de prendre mesures de tot tipus per tal de prevenir el contagi del virus. Una de les més efectives passa per l’aïllament dels grups habituals de convivència en “bombolles” o grups més segurs, evitant en la mesura del possible la interacció amb altres grups de persones. Per aquesta raó, les activitats que es portaven a terme dins dels centres d’atenció diürna, des del confinament i mentre es manté el risc de contagi, es realitzen dins de la llar-residència, especialment a les sales comunes com la sala polivalent.

La llar-residència Mar i Cel de la Fundació Santa Teresa, ubicada al carrer Roquetes del Vendrell, és un habitatge de 3 pisos amb habitacions, cuina i menjador a cada pis, amb capacitat per a 8, 8 i 6 persones respectivament, en unitats de convivència separades. La llar-residència també inclou 2 plantes d’ús comú per tots els residents, amb una sala de reunions, una zona de visites i una planta soterrani de 112 m2 de superfície i un jardí exterior de 105 m2.

El projecte de millora de les instal·lacions, amb el suport de la Fundació la Caixa, consistirà en la climatització i condicionament de terra i parets de la planta soterrani, per adequar-los com a sala polivalent. Aquests espais habilitats, fins ara molt poc utilitzats, amb la pandèmia s’han convertit en espais essencials per a la vida de les persones de la llar-residència, arran de la pandèmia. L’adequació de la sala contempla, a més de la climatització i el condicionament de terra i parets, la col·locació de prestatges, adquisició de taules i cadires i mobiliari de descans com sofàs i butaques i la instal·lació d’una pantalla de TV i equip de música. Pel que fa al jardí o pati exterior, especialment important en l’escenari de confinament, el projecte preveu la col·locació d’arbres, arbustos, una zona pavimentada per a taules i cadires, sauló i una barbacoa.

La Fundació Santa Teresa té una amplia experiència en serveis residencials per persones amb discapacitat, amb 2 llars-residència que en l’actualitat donen servei a 40 persones. El servei d’habitatge es complementa amb el servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar, que ofereix servei a 24 persones en habitatges individuals i pisos compartits i amb la disponibilitat de places temporals quan alguna persona té una necessitat puntual, com una situació d’urgència personal i/o familiar.

La Fundació “la Caixa” treballa per construir una societat millor, en la qual els més vulnerables tinguin més oportunitats, i desenvolupa solucions per al progrés social, l’educació, la ciència i la cultura. A través de l’Obra Social, “la Caixa” impulsa la transformació social mitjançant programes que fomenten l’accés a l’ocupació i l’habitatge, que contribueixen a millorar la qualitat de vida dels més necessitats i que fomenten la convivència ciutadana i la cohesió social.