Història

L’any 1974, un grup de mares i pares de persones amb discapacitat, amb el suport de diverses persones sensibilitzades amb aquest col·lectiu i de l’Ajuntament del Vendrell creen l’Associació de pares i protectors de nens subdotats del Vendrell i comarca Santa Teresa, amb l’objectiu de donar resposta a la mancança de serveis destinats a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. L’any 1993 la Fundació Santa Teresa es va fer càrrec de tots els serveis que fins aquell moment havia creat l’Associació i, des d’aquell moment, no ha deixat d’incrementar el nombre de persones ateses i de crear noves tipologies de serveis, donant suport a altres organitzacions i convertint-se en una organització referent dins de l’àmbit català.

Podeu descarregar la Petita història de la Fundació Santa Teresa.

1974 Creació de l’Associació de pares i protectors de nens subdotats del Vendrell i comarca Santa Teresa, amb l’objectiu de donar resposta a la mancança de serveis destinats a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual.

1975 Creació de l’Escola Santa Teresa, per oferir formació a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca.

1981 Construcció de l’antic Taller (situat a la zona escolar del Vendrell) on s’inicien activitats de pre-tallers per a persones amb discapacitat d’edat adulta.

1984 Adquisició de la finca Sumoy-Sentís a la Ctra. de Santa Oliva, on actualment s’ubiquen bona part dels serveis de la Fundació.

1987 Creació per part de la Generalitat de Catalunya de l’Escola d’Educació Especial Garbí, a la que es van traspassar tots els alumnes de l’Escola Santa Teresa.

1989 Creació  del Centre Especial de Treball i inici de les activitats de viverisme.

1990 crea Creació del Centre Ocupacional (a l’antic taller) i la primera Llar-residència per a persones amb discapacitat, amb la restauració de l’antiga Casa Larraniaga.

1992 L’Associació promou la constitució de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, a la que s’hi traspassen al gener de 1993 els diferents centres i serveis.

1993 Inici de les activitats de jardineria i medi ambient

1994 Creació de la llar-residència Ventall-2, a l’antiga casa dels masovers.

1995 Alta com a Centre de Formació no reglada.

Posada en funcionament del Centre de Lleure Ventall.

1999 Creació del Servei d’Intermediació Laboral.

2000 Promoció de les activitats de suport a altres organitzacions.

2003 Creació d’un Sistema Integrat de Gestió, i certificació de les normes ISO en qualitat i medi ambient, i també del sistema de prevenció de riscos laborals.

2004 Inauguració dels nous edificis pel Centre Ocupacional i el CET.

2005 Creació del Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar.

Inici del projecte de l’Escola de Turisme del Baix Penedès.

2006 Creació del Servei Prelaboral

Creació de la Fundació Tutelar de les comarques de Tarragona

2007 Inauguració de l’edifici de serveis generals de la Fundació

2008 Posada en funcionament del Centre de Dia Anna Serra

Inici del projecte Incorpora

Construcció i posada en funcionament Parc Aventura i de La Canya

2009 Adaptació d’un circuit del Parc d’aventura a persones amb discapacitat

2010 Col·laboració amb el Monestir de Poblet  per crear Escola-Restaurant (fins 2013)

Creació de Fundalis, amb les Fundacions Onada i Ginac

2011 Creació UTE Jardiners de Calafell, conjuntament amb Urbaser SA

2012 Creació del Centre Ocupacional de Calafell, en un local cedit per l’Ajuntament

Inici del projecte Calafell Crea

Posada en funcionament del menjador solidari d’El Vendrell

2013 Creació del menjador solidari de Calafell

2014 Cessió dels terrenys de la Masia de la Sínia a Calafell

2015 Posada en funcionament dels 3 pisos de la llar-residència Mar i Cel

Inici d’activitats com a Centre Formatiu Incorpora

2016 Gestió del Centre Obert de Calafell (fins al 2018)

2018 Posada en funcionament del nou Centre de Dia i Centre Ocupacional La Sínia de Calafell, “Un centre per a grans persones”

Finalització de la construcció d’una llar-residència per persones amb intensitat de suport extensa i generalitzada.

Inici del projecte del Casal de Cunit

En aquests anys la Fundació no ha deixat d’incrementar el nombre de persones ateses i de crear noves tipologies de serveis. S’han creat múltiples centres i serveis que intenten cobrir diferents àmbits: cobertura de les necessitats bàsiques, suport assistencial, habitatge, formació, treball, oci i esport. Des d’un model d’atenció centrat en les persones, s’han posat en marxa molts projectes innovadors, avançant cap a la plena integració de les persones.

Però el més essencial és haver pogut incidir positivament en la felicitat de les persones i de les seves famílies, i haver pogut avançar molt en l’acceptació de les persones amb capacitats diferents i en l’exercici dels seus drets. Entre tots i totes hem convertit la Fundació en una entitat moderna i ben organitzada, que viu el present donant resposta a les necessitats de les persones actuals, però al mateix temps orientada cap al futur. Es tracta d’una clara aposta per l’economia social com a agent econòmic que fonamenta la cohesió social i el reequilibri territorial.

Amb l’empenta dels seus valors, la Fundació treballa per crear una societat més justa i solidària, innovant i creant nous projectes, per donar resposta a les necessitats de les persones i de la comarca, creant relacions positives amb tota mena d’entitats, organismes i empreses del nostre entorn, afavorint el desenvolupament d’una comarca socialment responsable.

Podeu descarregar aquí la Petita història de la Fundació Santa Teresa.