Nou curs de Manipulats amb el suport del Servei d’Ocupació

Els 10 joves participants reprenen l’activitat formativa del curs Operador de màquines, eines i manipulats de subconjunts que la Fundació porta a terme amb periodicitat anual.

El curs capacita professionalment en aspectes tècnics i transversals com l’actitud, el comportament, el treball en equip, i la comunicació unipersonal i interpersonal.

La formació tècnica inclou utilització de màquines i eines del tipus carretons manuals, màquines de precintat, de mà i automàtiques, cintes transportadores, màquina de retràctil, etc.; tasques de manteniment preventiu de la maquinària en condicions de seguretat; tasques de manipulació, muntatge de components, etiquetatge, encaixat i control de la qualitat segons criteris de normativa ISO.

Es combina la presència a l’aula amb una metodologia vivencial, el més dinàmica i participativa possible, potenciant l’experimentació i l’exercici pràctic de cada alumne. Una bona part de la formació es desenvolupa en un entorn real de treball per, de manera combinada i dual, aplicar a la pràctica l’aprés a la teoria.

El curs està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya a l’ampar de la RESOLUCIÓ TSF/1399/2019, de 3 de maig, per a la realizació de accions de formació en àrees prioritàries dirigides prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC-FOAP) (ref. BDNS 456187).