Serveis d’Integració Laboral

Els Serveis d’Integració Laboral tenen com a finalitat afavorir la inserció laboral de les persones amb dificultat d’accés al mercat laboral. La Fundació també compta amb els serveis d’EI!, Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona 

El Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social (SCAPS) i la Unitat de suport a activitats professionals (USAP) garanteixen l’atenció de qualitat i el desenvolupament personal i social dels i les treballadores del Centre Especial de Treball.

El Servei d’Integració Laboral Extern SIL ofereix assessorament i seguiment individual  per aconseguir una inserció satisfactòria al mercat laboral ordinari. Hi poden accedir totes aquelles persones amb el certificat de reconeixement de la discapacitat. El SIL ofereix:

  • Informació de recursos i tràmits necessaris per a la inserció laboral
  • Informació de recursos per a la recerca de feina de la comarca
  • Oferta formativa per a la millora de la qualificació professional de la comarca
  • Suport en tècniques de recerca de feina, amb sessions individuals i/o grupals
  • Servei de borsa de treball.
  • Suport i acompanyament en el procés d’inserció i seguiment posterior

La Fundació busca la col·laboració i dona suport a les empreses que vulguin participar en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i ofereix el servei gratuït de contractació a través de la borsa de persones candidates amb Certificat de Discapacitat, i que han realitzat un itinerari laboral i de capacitació personalitzat.

Per facilitar la contractació i el procés d’inserció, oferim:

  • Anàlisi del lloc de treball, per valorar les habilitats, coneixements i aptituds necessàries.
  • Preselecció de candidats de la nostra borsa de treball, per afinar amb el perfil més adequat per a la realització d’una feina determinada.
  • Seguiment per facilitar l’èxit de la inserció: suport i formació en el mateix lloc de treball; seguiment del treballador; assessorament i orientació en l’entorn laboral proper; formació continuada del treballador; períodes en pràctiques.
  • Informació sobre els beneficis fiscals i laborals per a la contractació (contractes de treball bonificats, ajuts per a l’adaptació de llocs de treball)

Llei d’Integració Social de la persona Minusvàlida (LISMI)

La Llei 13/82 d’Integració Social de la persona Minusvàlida (LISMI) obliga a les empreses de més de 50 persones treballadores a integrar al 2% de la seva plantilla a persones amb Certificat de Discapacitat. Mitjançant una autorització dels serveis públics d’ocupació (Certificat d’Excepcionalitat) la LISMI també permet adoptar Mesures Alternatives com la contractació de serveis a un Centre Especial de Treball (CET) o la donació econòmica a una fundació d’inserció laboral.