Serveis formatius

Els Centres Formatius de la Fundació, ofereixen orientació i capacitació a les persones amb especials dificultats, afavorint la seva integració en el mercat laboral.

FORMACIÓ OCUPACIONAL I PRELABORAL

Formació laboral per a la millora de la qualificació professional i l’assoliment de competències professionals i l’aprenentatge d’habilitats socials i laborals.

PROGRAMA SIOAS I SOC

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.

Cursos subvencionats del Servei d’Ocupació de Catalunya. Informació i inscripcions: 977667111

PUNT DE FORMACIÓ INCORPORA

Programa d’integració sociolaboral i promoció de la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral de persones en situació o risc d’exclusió social, que ofereix a les empreses una alternativa de RSE i potencia la profesionalització i la formació de les entitats socials adherides.

ESCOLA DE TURISME

Formació especialitzada en restauració i turisme.

Informació: 607379050 direccio@escolaturismebp.org

Activitats de jardineria i centres de jardineria
per a persones amb discapacitat
506h + 30h pràctiques en empresa
Inici: 18/11/2019 – Finalització: abril/2020
De dilluns a divendres (08:00 a 14:00)
[AGAO31DCP-7]

Operador/a de màquines eines i manipulats de subconjunts
per a persones amb discapacitat
540h + 30h pràctiques en empresa
Inici: gener/2020 – Finalització: juny/2020
De dilluns a divendres (08:00 a 14:00)
[FMEM42DCP-6]

Activitats auxiliars de magatzem
210h + 40h pràctiques en empresa
Certificat professionalitat Nivell 1
Inici: 20/11/2019 – Finalització: febrer/2020  De dilluns a divendres (08:00 a 14:00)
[COML0110]

Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat
370h + 80h pràctiques en empresa
Certificat professionalitat Nivell 3
Inici: gener/2020 – Finalització: juny/2020
De dilluns a divendres (09:30 a 14:30)
[SSCE0111]

Operari/ària de vivers i jardins
540h + 30h pràctiques en empresa
Inici: març/2020 – Finalització: juliol/2020
De dilluns a divendres (08:00 a 14:00)
[AGAO53DCP-7] per a persones amb discapacitat