Centres de dia

Els Centres de Dia són serveis d’acolliment diürn, adreçats a persones grans amb necessitats de suport a la vida diària.

CENTRE DE DIA LA SÍNIA

“Un centre per a grans persones”

El Centre de Dia La Sínia de Calafell ofereix a les persones i a les seves famílies els suports necessaris per tal de millorar el seu benestar i afavorir la recuperació de l’autonomia personal i social, facilitant la permanència en el seu domicili familiar.