CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

El Centre Especial de Treball proporciona una ocupació adaptada a les necessitats de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, amb dificultats per incorporar-se al mercat laboral.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)

El Centre desenvolupa diferents activitats productives que possibiliten al treballador triar en quina participar, facilitant la seva formació continuada i promovent la seva inclusió mitjançant treballs en la comunitat.

Per tal de garantir una atenció de qualitat a nivell personal i social de tots els treballadors amb discapacitat i/o trastorn mental del CET, comptem amb els professionals adients a la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP).

Es poden consultar i contractar els serveis del CET a Empresa Social.