Participació i voluntariat

Més de 100 voluntaris i voluntàries col·laboren amb la Fundació, ampliant les oportunitats d’aprenentatge i lleure. VOLS formar part del voluntariat de la Fundació?

T’hi VOLS? Comprometre

Si ho vols? En parlem. Escriu-nos a voluntariat@ventall.org

Voluntariat. VOLS?

El programa de voluntariat de la Fundació s’anomena VOLS?, i té com a objectiu oferir oportunitats d’enriquiment mutu entre el voluntari/a i la persona amb diversitat funcional i/o dificultats derivades de la salut mental, del col·lectiu de gent gran i de les seves famílies, així com de les persones en risc d’exclusió social.

El voluntariat esdevé el trànsit de la reflexió a l’acció, essent un motor de canvi que potencia el creixement tant de la persona que el rep, com el del que l’activa.

VOLS? Sentir el voluntariat”, et presenta 5 programes on poder-te activar amb compromís:

  • VOLS? Aportar coneixements: per aprendre i intercanviar vivències i coneixements.
  • VOLS? Quedar: per compartir aficions comunes, com el cinema, una exposició, el futbol.
  • VOLS? Acompanyar: el voluntari/a dóna un cop de mà perquè altres continuïn gaudint de la seva autonomia.
  • VOLS? Conviure: famílies voluntàries ofereixen la possibilitat de convivència dins el seu nucli familiar.
  • VOLS? Col·laborar en família: els familiars de les persones amb discapacitat comparteixen les seves experiències.

La Fundació agraeix i valora el compromís del nostre voluntariat i la motivació que han emprès per passar del pensament a l’acció, “del dit al fet”. Assumint la responsabilitat i el dret a participar en la vida de la comunitat, amb la voluntat de transformar l’entorn i la societat en la que vivim.

GRUP DE SUPORT FAMILIAR

Grup format per familiars de persones amb discapacitat que es reuneixen voluntàriament i de forma periòdica per compartir experiències i resoldre dubtes, mitjançant la col·laboració amb altres persones amb qui els uneix un fet comú. El grup familiar esdevé un espai de reflexió i un suport emocional, on es coneixen altres opinions i experiències. Fomentar la socialització i la realització d’accions conjuntes i millorar el control, l’autoconfiança i l’autoestima.

El grup es reuneix un dimarts al mes a les instal·lacions de la Fundació. En cas de voler-hi participar us podeu posar en contacte amb un/a de les/els treballador/es socials de l’entitat.