Memòria i balanç social

La Memoria 2020 explica, d’una manera resumida, la nostra actuació al llarg de l’exercici 2020, mitjançant dades dels àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció social i laboral, i també la  qualitat de vida i la felicitat d’aquests col·lectius. Més d’un centenar de persones voluntàries, tot tipus institucions públiques, empreses privades, famílies, treballadors i treballadores, així com les pròpies persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, han fet possible tot això que us presentem, i per aquest motiu els hi volem donar el nostre sincer agraïment.

El treball conjunt amb les Fundacions Onada i Ginac, ens permet crear moltes sinergies i avançar en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres projectes, construint un futur compartit. La Fundació Tutelar de les comarques de Tarragona i la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, són un bon exemple d’aquesta feina conjunta.

El sector acumula retallades i congelacions de subvencions durant més de 10 anys, i ara haurà de superar la nova crisi econòmica fruit de la pandèmia. La tasca no serà fàcil, però malgrat tot, continuem convençuts de la nostra important tasca social, treballant amb il·lusió, professionalitat i proactivitat, innovant i creant nous serveis, per mantenir i millorar el nivell d’atenció a les persones. Hem de continuar reinventant-nos, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis i de Sinergrup.

Aquest exercici ha estat marcat pel Covid-19 i la necessitat de garantir la salut de totes les persones de la Fundació. Mesures com la creació de grups bombolla descentralitzats, acompanyaments individualitzats, mesures de protecció individuals i col·lectives, confinaments, adaptacions d’horaris, baixes preventives, intensificació del servei Bon Dia, activació dels serveis d’atenció a domicili, i un llarg etcètera, han contribuït a oferir una atenció segura, evitant els contagis.

Des de la Fundació Santa Teresa treballem per continuar sent una organització innovadora i de futur, que aporta solucions a les persones amb més dificultats de la comarca del Baix Penedès, i en aquest sentit volem crear nous serveis de proximitat.

Ben segur que amb el suport, el compromís i l’esforç de tothom, mantindrem viu l’esperit de servei i la sensibilitat per treballar al costat de les persones que més ens necessiten.