Memoria Santa Teresa 2018

Mitjançant aquesta memòria volem mostrar la nostra actuació al llarg de l’exercici 2018 en els àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció laboral i social i també la qualitat de vida i la felicitat de moltes persones.L’aportació de les persones voluntàries, institucions públiques, empreses privades, famílies, treballadores i treballadors, i persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, han fet possible la realitat que us presentem i, per aquest motiu, us volem donar el nostre agraïment més sincer.

El treball conjunt amb la Fundació Onada i amb la Fundació Ginac, ens ha permès crear moltes sinergies i avançar en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres projectes, construint un futur compartit. La posada en funcionament de la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, ha estat una de les fites aconseguides en aquest sentit.

Malauradament el nostre Sector encara no ha sortit de la crisi, amb retallades o congelacions de subvencions dels serveis assistencials i del CET durant 10 anys, i alguns moments complicats per poder mantenir el volum d’ocupació dins del CET. Tan sols treballant amb il·lusió, professionalitat, proactivitat i innovant, hem pogut mantenir i millorar el nivell d’atenció a les persones. Continuem reinventar-nos, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis.

Volem destacar tres projectes que han marcat aquest exercici 2018:

  • La posada en funcionament, a partir del setembre, del Centre Ocupacional i el Centre de dia per persones grans, a la Masia de la Sínia de Calafell. Es tracta de “Un Centre per a Grans Persones”, un projecte innovador en l’atenció a les persones i la creació d’ocupació.
  • L’acabament de les obres de rehabilitació d’un edifici, dins del complex de l’Avinguda Santa Oliva, per convertir-lo en una llar-residència per 12 persones amb necessitats de suport extens o generalitzat.
  • La cessió del “Casal de Cunit” i la posada en funcionament del bar, així com també d’activitats formatives.

La Fundació Santa Teresa vol continuar sent una organització innovadora
i de futur, que aporta solucions a les persones amb més dificultats de la
comarca del Baix Penedès, i en aquest sentit continua treballant per crear
nous serveis i aproximar-los allà on viuen les persones.

Amb el compromís i l’esforç de totes les persones i institucions vinculades a la Fundació, mantindrem viu l’esperit de millora permanent i la sensibilitat per treballar amb i per les persones que més ens necessiten.

Descarrega’t aquí la nostra Memòria d’Activitats 2018.

Descarrega’t aquí la nostra Memoria d’Activitats 2017

Memoria d’Activitats 2016

Memoria d’Activitats 2014-15