Memòria d’activitats

La Memòria 2019 mostra, d’una manera resumida, l’actuació de l’entitat al llarg de l’exercici, mitjançant dades corresponents als àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció laboral i social, i també la  qualitat de vida i la felicitat de moltes persones.

L’aportació d’un centenar de persones voluntàries, tot tipus institucions públiques, empreses privades, famílies, treballadors i treballadores, i persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, ha fet possible tot això que us presentem, i per aquest motiu us volem donar el nostre agraïment més sincer.

El treball conjunt amb la Fundació Ginac i amb la Fundació Onada, permet crear moltes sinergies i avançar en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres projectes, construint un futur compartit. La Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona i la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, són un bon exemple d’aquesta feina conjunta.

El sector continua en crisi, amb retallades i congelacions de subvencions durant 10 anys. Malgrat tot, convençuts de la important tasca social, treballem amb il·lusió, professionalitat i proactivitat, innovant i creant nous serveis, per mantenir i millorar el nivell d’atenció a les persones, reinventant-nos, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis i de Sinergrup.

Volem destacar tres projectes que han marcat aquest exercici:

  • El desenvolupament del Servei Bon Dia, adreçat a les persones grans que viuen soles: un nombrós grup de persones voluntàries, truquen cada dia a aquestes persones als municipis de Calafell i Cunit, així com també als pares i mares de les persones de la Fundació que es troben en aquesta situació.
  • La posada en funcionament d’una nova llar-residència per a 12 persones amb necessitats de suport extens o generalitzat, dins del complex de l’Avinguda Santa Oliva, així com la reforma i adaptació de la Llar-residència Ventall. El conjunt suposa un increment de places, l’adaptació a les persones amb menys autonomia i una millora molt significativa de les instal·lacions.
  • La creació del projecte INTEGRA’LS, en col·laboració amb l’Ajuntament de La Bisbal i la Federació d’Empresaris del Gran Penedès, per tal de fomentar la integració laboral de persones en risc d’exclusió als polígons de La Bisbal.

La Fundació Santa Teresa està decidida a continuar sent una organització innovadora i de futur, que aporta solucions a les persones amb més dificultats de la comarca del Baix Penedès, i en aquest sentit continuarà treballant per crear nous serveis i aproximar-los allà on viuen les persones. Ben segur que, amb el compromís i l’esforç de totes les persones i institucions vinculades a la Fundació, mantindrem viu l’esperit de millora permanent i la sensibilitat per treballar al costat de les persones que més ens necessiten.