Centre de dia La Sínia de Calafell

Els Centres de Dia són serveis d’acolliment diürn, adreçats a persones grans amb necessitats de suport a la vida diària.

Centre “La Sínia”
Rambla nova, 4-6, 43820 Calafell
Contacte: 877 99 79 61

CENTRE DE DIA LA SÍNIA “Un centre per a grans persones”
El Centre de Dia La Sínia de Calafell ofereix a les persones i a les seves famílies els suports necessaris per tal de millorar el seu benestar i afavorir la recuperació de l’autonomia personal i social, facilitant la permanència en el seu domicili familiar.
Ubicat a l’antiga masia de la Sínia de Calafell, la Sínia té un total de 100 places, de les quals 60 són per a centre de dia i 40 per centre ocupacional. Amb un projecte innovador que parteix de la concepció de serveis flexibles i integradors basats en un model d’atenció centrat en les persones, l’equipament ofereix serveis a la gent gran per fomentar la seva autonomia i benestar, i serveis adreçats a les persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social, sota un model que busca la coexistència i les sinergies entre els diferents col·lectius. El projecte també permet crear nova ocupació mitjançant un Centre Especial de Treball, amb treballadors i treballadores amb discapacitat i/o trastorn mental.

Un dels objectius principals del projecte és generar espais de sinèrgia i col·laboració en el territori. Es porten a terme activitats compartides i de col·laboració amb : l’IES Camí de Mar, l’Escola El Castell, Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), IES La Talaia, Posa-hi oli, Xarxa de promoció i ocupació del Baix Penedès i els Departaments de Treball, d’Ensenyament i Serveis Socials de l’Ajuntament de Calafell.

Els articles creats de forma artesanal per les persones amb discapacitat i/o trastorn mental del Centre Ocupacional de la Sinia, són una de les moltes activitats que es duen a terme, Mitjançant la serva compra, es col·labora amb la seva inserció social i altres projectes de la Fundació.

ACCIONS FORMATIVES A LA SÍNIA
Durant l’any es realitzen cursos com el PFII per a joves de Cuina i Sala o el curs d’ atenció al públic del Programa Incorpora. La Sínia també col·labora amb el departament de treball de l’Ajuntament de Calafell en el Projecte Singulars, que té per objectiu reforçar l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades.

SERVEI DE JARDINERIA
Des de 1994, la Fundació realitza les tasques de manteniment i millora dels jardins de Calafell a través del Centre Especial de Treball, fruit de les quals els darrers anys Calafell ha rebut reconeixements com els del concurs de les Viles Florides catalanes, on es valoren aspectes com la relació entre l’espai verd i el nombre d’habitants, la relació entre els recursos destinats al manteniment i la superfície verda i enjardinada, la diversitat floral, la funcionalitat dels espais verds, la integració paisatgística, la singularitat dels espais, l’estat de manteniment, l’existència d’un inventari de patrimoni vegetal. També es té en compte el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat a través de variables com la gestió de l’aigua, els programes de control de plagues i malalties, la neteja i gestió de residus, o la qualitat de mobiliari urbà.

UTE JARDINERS DE CALAFELL
L’any 2011, la Fundació Santa Teresa va constituir la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Jardiners de Calafell, juntament amb l’empresa Urbaser, S.A., per tal de portar a terme una part del manteniment de la concessió del servei de jardineria del municipi per un període de 10 anys. El treball conjunt al llarg d’aquests anys ha permès compartir coneixements i realitzar una important inversió en un magatzem al polígon de Calafell que s’utilitza com a base per a la UTE.

Amb el suport de:

Skip to content