Empresa social

La Fundació ofereix a les empreses i administracions serveis que, a més de facilitar l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral, reforcen la Responsabilitat Social Corporativa, integrant aspectes econòmics, mediambientals i socials.

Moltes empreses i administracions confien en els serveis laborals de la Fundació. Si hi esteu interessats, contacteu al 977 667 111 o per email a info@fundaciosantateresa.org . També es pot visualitzar el Catàleg Online del Centre Especial de Treball o descarregar el Catàleg de serveis (en català) o el Catálogo de servicios CET (en castellano).

JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL

La Fundació aporta solucions integrals, amb una àmplia experiència en assessorament tècnic, realització de projectes i execució de tasques de jardineria o d’adequació d’espais:

Gestió d’espais verds i jardins: Disseny d’espais · Assessorament tècnic · Manteniment i gestió integral · Execució d’obres · Preparació i condicionament de terres · Instal·lació i manteniment de sistemes de reg · Sembra i plantació · Gestió d’arbrat, plantacions, esporgues

Treballs forestals i mediambientals: Manteniment integral dels murs verds · Neteja forestal · Recuperació d’espais naturals · Franges de seguretat · Recuperació de camins · Manteniment de parcel·les · Manteniment de línies elèctriques · Neteja de boscos per la millora cinegètica · Neteja de cursos fluvials

NETEJA

En resposta a les necessitats dels clients amb flexibilitat i rapidesa, del servei planificat a la resolució de situacions imprevistes.

Neteja d’edificis: Oficines i locals · Vidres amb elevador, escales i/o pèrtigues · Instal·lacions esportives · Neteja de final d’obra · Naus i instal·lacions industrials

Neteja viària amb maquinària especialitzada · Via pública · Embornals i zones d’evacuació · Aparcaments · Buidat de papereres i neteja de l’entorn de zones de contenidors · Suport de neteja mecànica i manual en dates especials

Neteja de vehicles: Neteja manual interior i rentat exterior de flotes, al propi centre de treball.

SERVEIS AMBIENTALS

El compromís i respecte pel medi ambient inspiren aquest servei de recollida de residus municipals (particulars i comerç), manteniment de les zones de concentració de contenidors i de l’entorn més immediat, recollida i gestió d’oli vegetal i altres residus vegetals; elaboració i execució de projectes amb impactes ambientals positius; disseny i execució de tallers i activitats educatives ambientals.

PINTURA, SENYALITZACIÓ VIAL I MANTENIMENT D’ÀREES DE JOCS INFANTILS

Un equip de professionals dedicats a la pintura i senyalització, permet ordenar, mantenir i garantir la seguretat de totes dels vianants: Delimitació de zones interiors i exteriors d’empreses · Senyalització de pàrquings · Bandes contínues i discontínues · Senyalització horitzontal, illetes, passos de vianants, fletxes de direcció · Esborrament de línies · Subministrament i col·locació de senyalització vertical i mobiliari urbà · Pintura d’interiors i exteriors.

La Fundació busca la col·laboració i dona suport a les empreses que vulguin participar en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i ofereix el servei gratuït de contractació a través de la borsa de persones candidates amb Certificat de Discapacitat, i que han realitzat un itinerari laboral i de capacitació personalitzat.

Per facilitar la contractació i el procés d’inserció, s’ofereix:

  • Anàlisi del lloc de treball, per valorar les habilitats, coneixements i aptituds necessàries.
  • Preselecció de candidats per afinar amb el perfil més adequat per a la realització d’una feina determinada.
  • Seguiment la inserció: suport, formació continuada, assessorament i orientació en el mateix lloc de treball.
  • Informació sobre els beneficis fiscals i laborals per a la contractació (contractes de treball bonificats, ajuts per a l’adaptació de llocs de treball)

Llei d’Integració Social de la persona Minusvàlida (LISMI)

La Llei 13/82 d’Integració Social de la persona Minusvàlida (LISMI) obliga a les empreses de més de 50 persones treballadores a integrar al 2% de la seva plantilla a persones amb Certificat de Discapacitat. Mitjançant una autorització dels serveis públics d’ocupació (Certificat d’Excepcionalitat) la LISMI també permet adoptar Mesures Alternatives com la contractació de serveis a un Centre Especial de Treball (CET) o la donació econòmica a una fundació d’inserció laboral.

SERVEIS INDUSTRIALS

Es realitzen tot tipus de tasques relacionades amb la logística i els acabats de productes, com una extensió del procés productiu i de l’equip humà de les empreses, garantint la satisfacció dels clients amb un un assessorament proper i professional i un servei adaptat a les necessitats. S’ofereixen serveis de muntatge de components · Acabats de productes · Etiquetats, envasat i encaixat de productes diversos · Disseny i preparació de promocions · Mailings, encartaments, pregats · Verificacions de peces · Lots de Nadal.

ENCLAVAMENTS LABORALS

S’impulsen activitats productives a les instal·lacions de les empreses, reforçant tasques i ajudant a reduir costos logístics, de transport, inventari i d’impacte ambiental i afrontar canvis urgents de planificació i programació per donar resposta a les puntes de producció. Aquesta modalitat permet a les empreses  conèixer les capacitats dels treballadors, facilitant la seva possible incorporació dins de la plantilla.

APARCAMENTS

Gestió integral d’espais d’aparcament, d’acord amb les condicions específiques de cada espai i client.

ESDEVENIMENTS

Organització i producció d’esdeveniments i adequació d’espais.Suport logístic i m untatge d’entarimats i mobiliari per a conferències, exposicions, fires, etc.

RECEPCIÓ I CONSERGERIA

Control d’accés a tot tipus d’instal·lacions i servei de recepció, consergeria, gestió documental, cartelleria, etc.

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

RESTAURACIÓ I TURISME

El projecte turístic de la Fundació neix al 2008, amb la finalitat de facilitar l’ocupació a les persones amb dificultats d’inserció laboral, de crear un espai accessible i integrador, i dinamitzar l’oferta turística del territori.

DIVER PARC AVENTURA

El Diver és un espai boscós davant la platja de Coma-ruga, obert tots els dies del 21 de juny a l’11 de setembre i tots els caps de setmana de l’any o qualsevol dia amb reserva prèvia per a grups, festes d’aniversari, teambuilding per a empreses, etc. El Bar La Canya completa un entorn ideal per a qualsevol ocasió. L’espai compta amb amb 4 circuits de tirolines, ponts, passarel·les, lianes, xarxes, etc, i més de 50 activitats per a tothom. Més informació: www.fundaciosantateresa.org/diver/

ESCOLA DE TURISME DEL BAIX PENEDÈS

Restaurant obert al públic durant el curs escolar (de dilluns a divendres, dies lectius), es caracteritza per una cuina catalana de proximitat, duta a terme pels propis alumnes de l’Escola. Ofereix un menú de dilluns a dijous, menú degustació els divendres i menús per a grups amb reserva prèvia. Més informació a https://www.fundaciosantateresa.org/escolaturismebp. Contacte i reserves a direccio@escolaturismebp.org o al 677428598.

CÀTERING TASTA

El Servei de càtering promou la inserció laboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental, formades a l’Escola de Turisme del Baix Penedès mitjançant l’elaboració de menús equilibrats per a diferents col·lectivitats i el transport en línia calenta des de la cuina central.

El Bar del Casal Municipal de Cunit és un projecte de cohesió social que inclou una programació d’activitats obertes a tota la ciutadania. Situat a la Pl Catalunya de Cunit, el projecte inclou el servei de Bar Cafeteria, establint sinergies de dinamització social, comercial, lúdiques i formatives adreçades a tota la població.

ARTESANIA

La Fundació posa a la venda diferents articles i artesanies que es fabriquen als tallers ocupacionals, dissenyats i supervisats pels i les educadores socials, que poden adaptar a mida de les necessitats, regals o detalls per a celebracions de tota mena.

Productes amb paper: El paper és un dels residus que generem en més quantitat a les nostres entitats i que manipulem més sovint. A través d’aquesta activitat aprenem el procés d’elaboració del paper realitzant paper nou a partir de paper utilitzat. Aquest paper haurà passat per una sèrie de processos, tots artesanals: recollida de paper, triturat del paper, tenyir, assecat, creació de nous productes.
Productes de Bijuteria: Productes que es realitzen en activitats de creació de joies, en aquestes s’utilitzen diferents materials: feltre, fimo…. Aquesta feina ens ha proporcionat un procés molt enriquidor de disseny, creació i venda de joies originals.
Fusteria: Productes artesanals que es creen a restauració de mobles. Els nostres usuaris col·laboren en el procés de tallar, llimar, enganxar, pintar…Els nostres clients són persones que estan sensibilitzats en mantenir el valor dels mobles antics.
Sabó natural: Creació de sabó a partir d’extractes naturals que ens ofereix la natura.
Mel i espelmes: Fabriquem espelmes a partir de la cera de les abelles. També oferim mel als nostres clients.
Productes de costura: Oferim obsequis on s’hagi fet servir la costura com a punt d’unió entre diferents tècniques.
Productes a demanda: treballem en productes artesanals per encàrrec de les persones interessades.