Suport a les llars-residència amb Fundació la Caixa

La Fundació Santa Teresa ha rebut el suport de Caixabank i Fundació “la Caixa” i el Centre d’Iniciatives i Turisme (CIT) del Vendrell, que durant la campanya “Nadal Solidari” van acordar la concessió d’un import de 3.000 euros pel projecte “Mesures prevenció contra #COVID19 a les llars residències”.

Des del passat mes de març 2020 la Fundació ha hagut de fer molts esforços personals, materials, i econòmics per garantir el màxim possible el benestar de les persones usuàries i treballadores en general, i especialment de les persones residents a les llars.

Amb el suport de la Fundació la Caixa, mitjançant el projecte “Mesures prevenció contra #COVID19 a les llars residències” s’estan mantenint i reforçant les mesures de protecció, tant personals com materials, especialment en aquests moments d’inici de 2021 on la malaltia torna a estar malauradament molt estesa i amb una velocitat de contagi molt alta.

L’ajut econòmic provinent de la Fundació “la Caixa” ha permès adquirir nous elements de protecció, i reforçar la plantilla del personal, que actualment atén un total de 43 persones residents.

Memòria i balanç social

La Memoria 2020 explica, d’una manera resumida, la nostra actuació al llarg de l’exercici 2020, mitjançant dades dels àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció social i laboral, i també la  qualitat de vida i la felicitat d’aquests col·lectius. Més d’un centenar de persones voluntàries, tot tipus institucions públiques, empreses privades, famílies, treballadors i treballadores, així com les pròpies persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, han fet possible tot això que us presentem, i per aquest motiu els hi volem donar el nostre sincer agraïment. Llegir més