Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Notícies


La Diputació de Tarragona col·labora en la creació del Centre de Dia i Centre Ocupacional de Calafell

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 150.000 euros a la Fundació Santa Teresa del Vendrell, per tal de contribuir en la creació del futur Centre de Dia i Centre Ocupacional ubicat a l’antiga masia de la Sínia de Calafell. 

En concret, aquesta aportació suposa un 74,17% d’un grup d’actuacions incloses dins d’una primera fase de col·laboració, portades a terme en 2017 i que corresponen a inversions en tancaments d’alumini i vidre, fusteria, acabats de guix, material elèctric divers i línies de vida. 

El projecte plantejat per la Fundació és molt innovador, i parteix de la concepció de serveis flexibles i integradors basats en un model d'atenció centrat en les persones. Concretament, les instal·lacions de Calafell pretenen oferir atenció a diversos col·lectius, però prioritàriament a la gent gran i de persones amb discapacitat.  

Per tal de materialitzar aquesta idea, el futur equipament té com a objectiu oferir serveis diversos a la gent gran que fomentin la seva autonomia i benestar, i serveis adreçats a les persones amb discapacitat i/o en risc d'exclusió social, sota un model que busca la coexistència i les sinergies entre els diferents col·lectius. 

D’aquesta forma, es pretén superar els models tradicionals, que posen l'accent en les instal·lacions, els professionals i els serveis, fent que les persones s'adaptin a les estructures i que contemplen de forma totalment diferenciada i segregada els diferents col·lectius, creant espais que no fomenten la integració.

Aquest projecte també permetrà crear nova ocupació mitjançant un Centre Especial de Treball, en el que més del 70% dels seus treballadors seran persones amb discapacitat i/o trastorn mental. 


  • Fundació Santa TeresaFundació Santa Teresa
  • Avinguda de Santa Oliva, nº 20-22, 43700, del Vendrell
    Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 667 111, el fax 977 665 433
    o bé escriure'ns a:info@fundaciosantateresa.org
  • SOC