Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Notícies


SIOAS 2015 – PROGRAMA “MILLOREM LA INSERCIÓ, MILLOREM EL TERRITORI"

Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental destinat a aconseguir la inserció laboral a l’empresa ordinària.

El programa va adreçat a persones amb trastorn de salut mental i demandants d’ocupació no ocupades, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, i també a persones treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o que requereixin aplicar la metodologia de treball amb suport.

L'objectiu general és millorar el grau d'ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant de les exigències d'accés al mercat laboral, tenint en compte les seves necessitats i característiques personals.


Inclou actuacions de tutorització, formació i adquisició d’experiència professional des del 30 de juliol de 2015 i fins al 30 de juny de 2016, i que es concreten en:

1. Formació:

  • Tècniques de recerca de feina i en competències transversals
  • Noves tecnologies, per adquirir un nivell funcional per a la cerca de feina on-line.
  • Formació tècnico-professional: Curs d’Auxiliar de Cuina

2. Pràctiques no laborals en empreses ordinàries o en empreses d’inserció.


3. Tutorització i acompanyament a la inserció.


4. Seguiment posterior a la inserció.


5. Treball amb suport.

 


Totes aquestes actuacions estaran sempre adaptades a les necessitats de cada persona d’acord a un itinerari acordat des d’un inici amb ella mateixa, i en coordinació amb els professionals dels serveis de salut mental en els quals són atesos.

És un programa cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.
   

Document oficial disponible aquí


  • Fundació Santa TeresaFundació Santa Teresa
  • Avinguda de Santa Oliva, nº 20-22, 43700, del Vendrell
    Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 667 111, el fax 977 665 433
    o bé escriure'ns a:info@fundaciosantateresa.org
  • SOC