Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Història

HISTÒRIA FUNDACIÓ SANTA TERESA DEL VENDRELL

L'any 1974, un grup de mares i pares de persones amb discapacitat, amb el suport de diverses persones sensibilitzades amb aquesta problemàtica i de l'Ajuntament del Vendrell, van crear l'Associació de pares i protectors de nens subdotats del Vendrell i comarca Santa Teresa, amb l'objectiu de donar resposta a la mancança de serveis destinats a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual.

L'any 1970 es va posar en marxa l'Escola Santa Teresa, fins que l'any 87 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va crear l'escola d'educació especial "Garbí" i es van traspassar tots els alumnes. El 1981 es va construir l'antic Taller, i l'any 1984 es va adquirir la finca Sumoy-Sentís a la Ctra. de Santa Oliva, on actualment s'ubiquen bona part dels serveis de la Fundació.

Des de l'any 87 l'Associació es planteja el futur de les persones amb discapacitat adultes i les seves alternatives laborals. L'any 87 es crea el Centre Ocupacional Santa Teresa, així com també el Centre Especial de Treball i el SSIL Santa Teresa, l'any 1990 la primera llar-residència per persones amb discapacitat, l'any 95 el centre de lleure Ventall, l'any 94 el Centre de Formació Ocupacional Ventall i durant el 1999 es crea el servei d'intermediació laboral.

És finals de l'any 1991 es promou la constitució de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, que es posa en funcionament a començament de 1993, i a la que es traspassen els diferents centres i serveis de l'Associació.

Des d'aquell moment, la Fundació incrementa el nombre de persones ateses, crea noves tipologies de serveis i consolida els que ja existien, sota la marca Ventall.

PDF PETITA HISTÒRIA

  • Fundació Santa TeresaFundació Santa Teresa
  • Avinguda de Santa Oliva, nº 20-22, 43700, del Vendrell
    Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 667 111, el fax 977 665 433
    o bé escriure'ns a:info@fundaciosantateresa.org
  • SOC