Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Centres Ocupacionals (CO)

Serveis d'atenció diürna adreçats a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, que de forma temporal o permanent, no poden accedir a la vida laboral activa. El CO desenvolupa els seus objectius a partir de dos serveis:

Serveis de Teràpia Ocupacional (STO)

foto

Té per objectiu desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats individuals de les persones, fomentar la seva autonomia personal i social, i millorar la seva integració a la comunitat.

STO I SOI El Vendrell

Fitxa:
Posada en funcionament:
Ubicació:
Telèfon:
correu electrònic:
Persones ateses:
Horari:

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

foto

Té per objectiu mantenir i potenciar les capacitats i competències de les persones, per tal d'afavorir la seva integració sociolaboral.

STO I SOI Calafell

Fitxa:
Posada en funcionament:
Ubicació:
Telèfon:
correu electrònic:
Persones ateses:
Horari:


  • Fundació Santa TeresaFundació Santa Teresa
  • Avinguda de Santa Oliva, nº 20-22, 43700, del Vendrell
    Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 667 111, el fax 977 665 433
    o bé escriure'ns a:info@fundaciosantateresa.org
  • SOC